Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KBO CHAAM ging 7 oktober volledig van start met informatie en gezelligheid.

 

Wat was het een geweldige KBO-dag, die donderdag de 7e oktober.

Het bestuur had er met spanning naar uitgekeken om met zoveel mensen weer samen te zijn. De Coronatoegangsbewijzen werden gecontroleerd en iedereen werkte daar, zonder enige wanklank aan mee; dank je wel, het was geweldig!

Het was een dag met 2 activiteiten: de jaarvergadering en de Seniorenmiddag.

Tijd voor koffie/thee met koeken en veel informatie.

Elly heette iedereen op een gepaste wijze met een gedicht welkom en de vele overledenen werden herdacht met een mooi brandende kaars en gebed.

Daarna gingen we over tot de gebruikelijk agendapunten van een algemene ledenjaarvergadering: het jaarverslag, het financieel verslag, dat penningmeester Bart Verkooijen heeft toegelicht vanuit het bewaarde tasje van Theo, de kascontrole en de begroting van 2021, Het is niet mogelijk om de begroting van 2021 sluitend te krijgen. Daarom is het noodzakelijk om de contributie te verhogen naar € 22,-- pp.

Er werden 3 bestuursleden herkozen: Jef, Jack en Elly voor de volgende termijn.

Daarna was het tijd voor agendapunt nr. 8 ‘de vooraankondiging om de naam KBO Chaam te wijzigen in Seniorenvereniging Chaam’’. Hiervoor is een statutenwijziging noodzakelijk.

Elly heeft dit voornemen zo goed mogelijk onderbouwd en de leden hebben dit voornemen ondersteund door een applaus.

Het KBO bestuur gaat notaris Smits opdracht geven om de statuten aan te passen en tevens de clausule van de WBTR in de statuten op te nemen.

Het jaarprogramma werd nog toegelicht, gevolgd door de mededelingen, hoe we als afdeling omgaan met elkaar, zorg voor elkaar, met de gemeente etc

Het werd tijd voor de rondvraag: de vraag kwam, hoe we staan in het overleg met het pensioen; dit is geheel in zeer goede handen bij KBO-Brabant. De voorzitter, Leo Bisschops is wekelijks in Den Haag voor overleg.

Tevens werd er aandacht gevraagd voor de zorgelijke situatie  rondom de energietransitie. Zodra hierover duidelijkheid is, die met de leden gedeeld kan worden, zal dit op de nieuwsbrief of id. vermeld worden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en gaan we over tot het ontvangen van nog meer leden en een heerlijk geserveerde Brabantse koffietafel. Iedereen had weer de gelegenheid om bij te praten: het was weer goed om elkaar te ontmoeten, zeker op Seniorendag.

Het was ook weer tijd voor lichte inspanning en ontspanning, onder het genot van een lekker drankje.  Nico van Hoogstraten had 40 plekken In Chaam gefotografeerd, sommige in detail en uitgebreider. Het werd een fotoquiz, die door Jef met een kwinkslag werd gepresenteerd. Natuurlijk waren er wat  prijsjes te verdelen; iedereen vond het gezellig en leuk! Dank je wel voor ieders aanwezigheid en medewerking! Nog even nabuurten en ieder kon nu op tijd naar huis, na een wat lange, maar heel fijne KBO-dag in Bellevue!

Hartelijke groeten,

KBO CHAAM

 • IMG_4523
 • IMG_4531
 • IMG_4546
 • IMG_4555
 • IMG_4612ce_winnaars
 • IMG_4615
 • IMG_4623
 • IMG_4625
 • IMG_4628
 • IMG_4629
 • IMG_4641
 • IMG_4648
 • corona_check_e
 • jaarver_drukte
 • jaarver_elly
 • jaarver_stemmen