Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

De eenmalige activiteiten van het afgelopen jaar 2020:

Vrijdag 3 januari: een kleine groep KBO-leden deed het uiterste om te scoren bij de pittige nieuwjaarsquiz, georganiseerd door Mark en Leij. KBO Chaam noemde zich die avond als seniorenvereniging : Kom Bij Ons

Dinsdag 14 januari: ook dit jaar brachten we ( 50 senioren uit Chaam) samen met Alphen, Baarle Nassau en Ulicoten een bezoek aan de Seniorenexpo in Veldhoven.

De interessante beurs met bovendien leuke optredens viel weer goed in de smaak. Het is en blijft, midden in de winter, een leuk uitje! KBO-Brabant ondersteunt deze beurs in het bijzonder.

Donderdag 06 februari: Sauwelen, 85 leden bezochten de generale repetitie van het sauwelen. Het was een leuke en gezellige avond. Er werd gelachen en naar de gezellige muziek geluisterd.

Dinsdag 11 februari: Informatiebijeenkomst babbeltrucs en veiligheid. Deze ochtend in de grote zaal van het Chaamsche Wapen werd door 87 leden bezocht. Het was een interactieve professionele presentatie met veel informatie. Voor de organisatie van deze ochtend werd € 750,-- gemeentelijke subsidie ingezet.

 

Alle gezamenlijke KBO- bijeenkomsten en uitstapjes, zoals dagreis en 80+- uitje  worden vanaf 6 maart 2020 vanwege de verontrustende berichten i.v.m het Corona-virus gecanceld. Deze worden definitief na de toespraak en persconferentie  van 16 maart 2020.

 

De onderstaande activiteiten in kleine groepen zijn opgestart vanaf 1 januari 2020:

 

Bewegen-Gymnastiek:  In de loop van januari 2020 is deze populaire en zeer nuttige activiteit met een groep uitgebreid. Daarom wordt vanaf half januari de docente een extra uur gevraagd en betaald.

Op maandagmorgen wordt hiervoor het Skac gehuurd. Een derde groep oefent op het buitenterrein van de Geerhof.

In maart hebben we deze activiteit gestopt; in de zomer gedeeltelijk en tijdelijk weer klein gestart, maar in oktober weer gedwongen gestopt.

Bij MTC De Praktijk: KB-Omnia is opgestart vanaf maandag 6 januari in kleine groepen: 4 x per week, waarbij 16 deelnemers tweemaal mochten deelnemen. Helaas moesten we vanwege Corona begin maart hiermee stoppen.

Deze cursus wordt opnieuw aan onze leden aangeboden in dezelfde vorm, zodra MTC de Praktijk weer open is voor alle deelnemers, hopelijk eind 2021.  Een deel van de kosten is door de gemeente als subsidie in de algemene activiteiten ontvangen.

Bridge in het Skac op de maandagmiddag; gestart op maandag 6 januari en gestopt op maandag 9 maart.

Biljarten in de Geerhof: Er kan door onze leden vijfmaal per week op onze eigen biljarts worden gebiljart in kleine groepen en in regio- competitieverband. De laatste biljartmiddag in 2020 was op vrijdag 6 maart 2020. Er is daarna in 2020 niet meer of incidenteel gebiljart, omdat de Geerhof gesloten is voor bezoekers.

Koersbal elke dinsdagmiddag in de Geerhof. De laatste middag was op dinsdag 3 maart 2020.

Bingo, georganiseerd door de KBO in de Geerhof voor leden en andere belangstellenden: 1 x maand. Dit was in 2020 heel beperkt.

 

 

De andere activiteiten, zoals het jokeren en rikken, de liturgische vieringen en het handwerken in de Geerhof kon na 6 maart niet meer doorgaan.

Het jeu-de-boules buiten heeft voor een deel van het jaar buiten beperkt doorgang kunnen vinden.

 

Om een binding met onze leden te behouden, brengen we onze maandelijkse nieuwsbrief uit met allerlei tips, die onze leden bindt en met het laatste Corona-nieuws.

Onze nieuwsbrief hebben wij uitgebreid met een puzzel (iedere maand wat anders zoals woordpuzzel, sudoku, een eigen ontwikkelde vragenlijst met straten en bedrijven in Chaam enz. om onze leden actief bezig te houden en te vermaken.

Alle leden ontvingen voor de zomer van 2020 een Zomerse Groet in de vorm van heerlijke Chaamse bonbons en tegen de kerst ontvingen alle leden een kerstkaart met een kerstattentie.

 

In het aanbieden van activiteiten ziet de KBO een belangrijke taak om de leden gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en een sociaal isolement te voorkomen.

Behalve het organiseren van allerlei activiteiten vindt de KBO het ook een belangrijke taak om de belangen van de leden te behartigen.

Voor individuele hulp kan men een beroep doen op onze ouderenadviseurs Jan Rops,  Colet van Gerven en Toos Aarts en op onze belastinginvulhulpen Jacques Schram, Chris van Bezouw en Rien van Opstal en op de thuisadministrateur Chris van Bezouw. Van deze advisering en individuele hulp wordt goed gebruik gemaakt.

 

Het ledenaantal schommelde altijd rond de 600 leden. Helaas hebben we in de voorbije periode door overlijden en verhuizing naar verpleeghuizen in een andere gemeente van ca 30 leden afscheid moeten nemen; ons totaal ledenaantal is nu gezakt naar ca. 570 leden.

Ledenwerving wordt een van de eerste acties, die we zullen organiseren, als we weer ‘open’ mogen in de vorm van een Open Dag.

 

Per 1 januari 2020 kwam er een eind aan de samenwerking tussen KBO Chaam en Thebe m.b.t de werving en levering van vrijwilligers voor diensten in het Grand Café van de Geerhof. De financiële tegemoetkoming, die KBO Chaam hiervoor ontving is per die datum vervallen. Dit heeft gevolgen voor de begroting in de komende jaren en er zal voor activiteiten een grotere eigen bijdragen van de deelnemers gevraagd worden.

 

Tot slot: Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers, die zich ook dit jaar weer belangeloos hebben ingezet voor de  activiteiten van de KBO.

Zonder hun medewerking zouden al deze activiteiten niet mogelijk zijn.

De conclusie is dan ook weer duidelijk: Vrijwilligers zijn onmisbaar.

 

Resumerend: 2020 was voor onze vereniging tè stil, maar we hopen dat we toch een bepaalde betrokkenheid bij onze leden hebben laten blijken.

Bestuur KBO – Chaam.

                                                         www.kbo-chaam.nl