Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van KBO afdeling Chaam.

Deze zal worden gehouden op donderdag 7 oktober 2021 om 10.30 uur in Bellevue  Dorpsstraat 27.

Als u de vergadering wilt bijwonen, dient u zich op te geven door onderstaand strookje in te leveren uiterlijk maandag 4 oktober bij Bart Verkooijen Brouwerij 44 of in de KBO-brievenbus van de Geerhof, Withagen 54-bus 4.

Als u Corona-gerelateerde klachten heeft, wordt u geadviseerd om thuis te blijven.

We nemen aan, dat iedereen die de bijeenkomst bezoekt, de QR-code van de Corona Check-app of  het papieren Coronatoegangsbewijs kan overleggen, als ernaar gevraagd wordt. Heeft u hierbij hulp nodig, bel dan met een van de bestuursleden.

Na de jaarvergadering wordt Seniorendag gevierd. Hiervoor dient u zich met een apart strookje op te geven.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA

 

1.   Opening met een kort woord van bezinning en herdenking van de overleden leden

 

 1. Vaststelling van het verslag ledenvergadering 28 oktober 2020.

 

 1. Kennisneming en vaststelling van het jaarverslag 2020.

 

 1. Kennisneming van de jaarrekening 2020. Verslag van de kascontrolecommissie over 2020 en

          vaststellen van de jaarrekening.

 

 1. Kennisneming van begroting 2021 met toelichting.

           Voorstel tot verhoging van de contributie m.i.v. 2022

          Vaststellen van de contributie.

  

 1. Verkiezing leden voor de kascontrole over 2021.

 

 1. Bestuursverkiezing:

          Drie bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar:

          Jef van Gerven, Jack van Gestel en Elly De Swart

         Tegenkandidaten  kunnen tot 5 dagen voor de vergadering worden ingediend bij de voorzitter  

         van KBO Chaam

     

 1. Vooraankondiging om de naam KBO-Chaam te wijzigen in ‘Seniorenvereniging Chaam’.

     

 1. Toelichting op het jaarprogramma 2021.

 

 1. Mededelingen

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting

 

klik hier om uit te printen---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende geeft zich op voor het bijwonen van de jaarvergadering op donderdag 7 oktober om 10.30 uur in Bellevue  met een / twee personen

Naam………………………………………………………………. Adres…………………………………………..

 

Tel.nr……………………………………..                      handtekening