Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Veel lofbetuigingen bij ledenvergadering KBO Chaam

Donderdag 20 april was de jaarlijkse ledenvergadering van KBO Chaam onder geweldige belangstelling. De bijeenkomst was enerverend, zinvol, informatief, emotioneel en gezellig!

 

Volgens KBO- en katholieke traditie wordt een jaarvergadering begonnen in de parochiekerk, maar voorzitter Ad Coenraads gaf bij Bellevue in zijn openingswoord meteen het woord aan kapelaan van Velthoven en de kapelaan zei meteen: de kerk komt naar u toe. In zijn woord van bezinning benadrukte hij de twijfel in het geloof, in de week na Pasen. Geloof er vooral in om gelovig te zijn! De kapelaan sloot af met een gedachtenis aan de overleden leden en het Onze Vader.

Na dit Woord van Bezinning was het meteen koffie met appelflappen en worstenbrood.

De voorzitter opende daarna de vergadering en nam de stukken door van de agenda, zoals de notulen van het vorige jaar en het jaarverslag van de activiteiten 2016. De penningmeester, Theo van der Westerlaken lichtte het financieel verslag 2016 en de begroting 2017 toe. Het financieel verslag was door de kascommissie gecontroleerd en goed bevonden. Alleen maar lof!

Daarna kwam het punt van de bestuursverkiezing. Er stonden veel verschuivingen op stapel.

Els Magermans was herkiesbaar. Dieni Helsinger, Addie van der Steen en Ad Coenraads waren aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelde Elly De Swart voor om het voorzitterschap over te nemen. De leden waren het hiermee eens! Tevens had het bestuur twee kandidaten bereid gevonden zitting te nemen : Bea van Hoogstraten en Fran Kusters. Els, Fran en Bea werden met algemene stemmen gekozen. Gefeliciteerd !

Daarna volgden nog een korte toelichting op het jaarprogramma en de presentatie van het boek ‘KBO Chaam 35 jaar’ , een boek met foto’s, actualiteiten en historie van 35 jaar KBO Chaam. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan wethouder Corry Janssen.

Het eind van de vergadering kwam in zicht, het werd een feestelijk afsluiting van dankwoorden en huldigingen aan de bestuursleden, die afscheid namen, Addie van der Steen heeft zich 9 jaar verdienstelijk gemaakt in het secretariële werk, de bingo en de thema-ochtenden mede verzorgd. Dieni Helsinger heeft 7 jaar de ledenadministratie verzorgd in combinatie met lid van de Cubag-raad. Zij ontvingen hiervoor een woord van waardering en dank van Ad en een zilveren onderscheiding met oorkonde vanuit KBO Brabant.

Toen was het de beurt om van Ad Coenraads afscheid te nemen na 11 jaar voorzitterschap. Mevrouw Monique van de Voorde van KBO Brabant sprak namens de organisatie de bijzondere kwaliteiten en bijdrage van Ad. Hij werd gehuldigd met een zilveren speld met goud met oorkonde.

Elly De Swart memoreerde in het kort zijn geweldige verdiensten voor KBO Chaam en zijn inzet werd door KBO Chaam beloond met het erelidmaatschap met privileges voor het leven. Ad, heel erg bedankt en gefeliciteerd!

Wethouder Corry Janssen kreeg tenslotte het laatste woord en benadrukte nogmaals de staat van verdienste van Ad Coenraads voor de gemeente Alphen-Chaam als voorzitter van KBO Chaam en tevens als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, waarvan hij woensdag 26 april afscheid van gaat nemen.

Er werd veel gesproken en veel bedankt. Iedereen had de behoefte om te ontladen en erover te praten onder het genot van een drankje. Het werd tijd voor Maestro & Co: Happy days are here again; een compilatie van verhalen, muziek en prachtige liederen vanaf 1945 tot de negentiger jaren: luister- en meezingliedjes van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. De feestelijke middag werd rond kwart over 5 afgesloten.

Allemaal weer graag tot ziens bij een van onze wekelijkse- of zomeractiviteiten.

Hartelijke groeten,

KBO CHAAM